5. Sınıf İngilizce MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Unit 10 Festivals Cevapları – 5. Sınıf İngilizce


5. sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı cevapları, sayfa 158-159-160-161-162-163-164-165, Unit 10 Festivals cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


1- a)Answer the questions (Bunu kendiniz yapmalısınız! )

What are the national festivals in your country? (Bunu kendiniz yapmalısınız!Sizin ülkenizdeki ulusal festivaller nelerdir?)

Örnektir: Golden Orange Film Festival is one of the national festivals in Turkey.

Which one is your favorite? Why? ( Bunu kendiniz yapmalısınız! Bunlardan hangisi sizin için favori olandır? Neden?)

Örnektir: Golden Orange Film Festival is my favorite. Because I like films.

b) Match the activities with the pictures

1) e
2) i
3) c
4) a
5) h
6) d
7) b
8) g
9) f

2- a)Read the mail. What is it about?

Children’s Day

b)Read the sentences and write ‘ True’ or ‘ False’. Correct them if they are false

1)False- Children’s Day is on 23rd April.
2)True
3)False-Children from different countries stay at homes.
4)True
5)False- Turkish people watch fire work shows in the evenings.

3- a) What is the text about? Read and choose the correct picture

5. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders - Çalışma Kitabı Unit 10 Festivals Cevapları - 1

5. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders – Çalışma Kitabı Unit 10 Festivals Cevapları – 1

b)Read the text again and tick the activities people do on Chinese New Year

5. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders - Çalışma Kitabı Unit 10 Festivals Cevapları - 2

5. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders – Çalışma Kitabı Unit 10 Festivals Cevapları – 2

c) Read the text again and answer the questions

1)No. We do not celebrate Chinese New Year in Turkey.
2)People celebrate Chinese New Year in China.
3)They visit their relatives.
4)They decorate their houses with redpaper-cuts.
5)They have fire works at nights.

5- Look at the pictures. Work in pairs. Ask and answer questions about the pictures (Bunu kendiniz yapmalısınız!Resimlere bakın. Çiftler halinde çalışın. Resimler hakkında sorular soralar, sorduğunuz sorulara cevaplar verin.)

6- Look at the picture and complete the sentences

1) The number of bus is 413.
2)The number of the Street is 549.
3)The number of the apartment block is 167.

8)Write one more word beginning with the letters below. (Bunu kendiniz yapmalısınız! Baş harfleri size verilen aşağıdaki örneklere uygun kelimeler türetin.)

9)Match the festivals and the dates

1)Victory Day-30th August
2)Children’s Day- 23rd April
3)You thand Sports Day-19th May
4)Republic Day-29th October

PROJECT –Describe an international festival (Bunu kendiniz yapmalısınız! Uluslararası bir festival oluşturun. İsmi, ülkesi, zamanı ve aktivitelerini belirleyin. Beğendiğiniz beğenmediğiniz yanlarını yazın.)

Reflect on your English.(Bunu kendiniz yapmalısınız! Sorulara cevap vererek İngilizcenizin nasıl seviyede olduğunu inceleyin.)


5. sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı cevapları, sayfa 158-159-160-161-162-163-164-165, Unit 10 Festivals cevaplarını beğendiyseniz aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak cevaplardan arkadaşlarınızın da faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın