5. Sınıf İngilizce MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Unit 4 My Daily Routine Cevapları


5. sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı cevapları, sayfa 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69, Unit 4 My Daily Routine cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


1-a) Look at the activities .Which ones do you do everyday? ( Bu kısımda aktivitelere bakmanız ve hangi aktiviteleri günlük yaptığınız soruluyor – Bunu kendiniz yapmalısınız! )

1-b) Match the pictures with the activities

1) e
2) f
3) b
4) g
5) j
6) a
7) h
8) c
9) i
10) d

5. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Unit 4 My Daily Routine Cevapları -1

5. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Unit 4 My Daily Routine Cevapları -1

2- a) What is the picture story about?

Jill’s Daily routine

2- b) Read the story and complete the sentences

1. Jill gets up early everyday.
2. She goes to school with her dad everymorning.
3. She has six classes a day.
4. She has lunch at the school canteen.
5. She gets home and does home work after school.

3- a) Read the text below and write the time

1) quarter past twelve
2) half past eight
3) quarter to eight
4) seven o’clock

b) Read Daisy’s daily routine againand number the pictures

5. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Unit 4 My Daily Routine Cevapları -3

5. Sınıf Meb Yayınları İngilizce Ders Kitabı Unit 4 My Daily Routine Cevapları -3

4.a) Look at the picture below and answer the questions

 Bu kısımda aşağıdaki resimlere bakmanız ve soruları cevaplamanız isteniyor. – Bunu kendiniz yapmalısınız.

5- a) Read the text and write the names of the people

1) Lena
2) Peter
3) Jack

b) Read the text again and answer the questions

1) Peter wakes up at halfpast six on week days.
2) His parents have cheese and chips for breakfast.
3) No. Peter goes to school by bus.
4) His father, Jack goes to work by train.
5) Peter has lunch at school.
6) Peter gets back home at about halfpast three.
7) They watch TV in the evenings.
8) Peter goes online with his cousins and plays computer games.

 

7- Work in pairs. Ask and answer questions about Tim’s daily routine.

( Burada eşli olarak çalışmanız ve birbirinize Tim’in günlük rutini hakkında sorular sormanız isteniyor – Bunu kendiniz yapmalısınız!)

8- a) Answer the questions. Then walk around the class and complete the table

Burada soruları cevaplamanız ve sınıfta yer alan tabloyu doldurmanız isteniyor. Bunu kendiniz yapmalısınız!

b) Talk about the table (Bunu kendiniz yapmalısınız!)

9- Read the dialogue and put the sentences in to the correct places

1) How ar eyou doing?
2) What time do you ge tup?
3) Seven
4) Do you have a plan after school today?
5) Let’s watch it together.
6) Take care

 

PROJECT-Choose a famous person. Do are search about his/ her daily routine and tell it to your friends.

Burada ünlü bir kişi hakkında araştırma yapmanız ve o kişinin günlük rutini hakkında öğrendiklerinizi arkadaşlarınıza konuşarak aktarmanız isteniyor. Bunu kendiniz yapmalısınız.


5. sınıf MEB Yayınları İngilizce ders kitabı cevapları, sayfa 60-61-62-63-64-65-66-67-68-69, Unit 4 My Daily Routine cevaplarını beğendiyseniz aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak cevaplardan arkadaşlarınızın da faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın